penize
Att - napis

Factoring, leasing

Po velmi krátkém a kladném posouzení hospodaření klienta nabízíme rychlý převod finančních prostředků pro zajištění dostatku provozních financí malým a středním podnikatelům na factoringovém a leasingovém principu.

Factoring umožňuje získat hotovost na základě postoupení pohledávek před jejich splatností. Takto získané prostředky je možné efektivně využít pro financování rostoucího obratu, rozšíření výroby či rychlé vyrovnání okamžitého výpadku v provozním cash flow. Dodavatel prodává factorovi své faktury za dodané zboží a dostává od faktora finanční zálohu, faktor pohledávku inkasuje, provádí vyúčtování a posílá doplatek.

U leasingových operací nabízíme klasický pronájem s následnou koupí najaté věci. Účelem finančního leasingu je na základě leasingové smlouvy umožnit zákazníkům za úhradu trvalé užívání movitých věcí nebo jejich souboru (předmětu leasingu). Naše společnost je po dobu trvání leasingové smlouvy vlastníkem předmětu leasingu a získala ho do svého vlastnictví nákupem od dodavatele podle výběru zákazníka na jeho žádost. V případě potřeby klienta získat finanční prostředky můžeme zabezpečit financování formou zpětného leasingu.

ATT spol., s.r.o 2006