penize
Att - napis

Finanční analýzy

Finanční analýzy, které může naše společnost poskytnout jsou založeny především na analýze předcházejících období. Na základě zjištěných skutečností Vám můžeme zpětně analyzovat silné a slabé stránky případně příležitosti a hrozby (SWOT analýza) vašeho podnikání.

Rozbory Vašeho hospodaření jsme schopni provádět měsíčně, nebo dle dohody s Vámi a tím můžeme předcházet chybám v rozhodování nebo upravovat podnikatelský záměr.

Právě zpracování podnikatelského záměru je činnost, která je naší společností také nabízena a představuje činnosti od vypracování kalkulací nákladů a výnosů podnikatelského subjektu, který je souhrnně zpracován do plánu nebo do tabulek sloužících jako podklad k žádosti.

ATT spol., s.r.o 2006